Borgermøde om lanternehuset - et nyt bofællesskab i Hillerød

Hillerød Kommune inviterer til borgermøde om drøftelse af eventuel lokalplan for Slangerupgade 44-46 Lanternehuset.

Den selvejende institution Skansedal under Frembo ejer i dag grundene Slangerupgade 44-46. 
Her ønsker DSI Skansedal at nedrive det eksisterende byggeri og i stedet opføre et seniorbofællesskab for ældre par og enlige på 55 år kaldet Lanternehuset.

Nu er projektet så langt i processen, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune har besluttet af holde et borgermøde for at drøfte en eventuel udarbejdelse af lokalplan for Slangerupgade 44-46.

Borgermødet afholdes tirsdag den 30. maj kl. 19-23 i byrådssalen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27. 

På mødet vil du få indsigt i den ønskede udvikling af området. Du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til projektet. 

Ny lokalplan for området

Der har blandt borgerne været stor efterspørgsel på bofællesskaber centralt placeret i Hillerød By. Men før et projekt med et 55+ bofællesskab kan realiseres, skal der laves ny lokalplanen og kommuneplanramme for området i forhold til bebyggelsesprocent og antal etager.

Projektet planlægges i op til 4 etager med tilhørende fællesarealer, tagterrasse og parkering. 

Du kan læse mere om projektet i lokalplanens startredegørelse, som du
finder på Hillerød Kommunes lokalplanportal:

Du kan også læse mere i den politiske behandling af sagen her.

Illustration: Rubow Arkitekter samt kort over området:

Nyheder

Portræt: Den globale landsby i Fredensborg

Portræt af Fredensborghusene Den globale landsby i Fredensborg I 1960’erne hyrede Danes Worldwide den nyopkomne danske arkitekt Jørn Utzon til at tegne en kollektivbebyggelse for danskere, som kom hjem efter

Læs mere »

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *