Historie

En god og billig bolig til ’den tredje alder’

Foreningen Frembo har over 60 års erfaring i at opføre og drive seniorbofællesskaber (kollektivhuse) og plejehjem i Danmark.

Selvejende institutioner i hele landet

Foreningen er stiftet i 1954 af en række faglige organisationer og private virksomheder. Frembos grundtanke og formål ligger i foreningens tidligere navn: ‘Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige’. Formålet er altså nybygning eller erhvervelse af ejendomme, hvor medlemmer og ansatte fra de stiftende organisationer kan få en god, billig bolig til “den tredje alder” og blive passet godt, når der er behov for pleje.

Foreningen tog i de følgende år initiativ til opførelse af adskillige kollektivbebyggelser og plejehjem i hele landet. Med stiftelsen af foreningen blev der skabt en ny boligtype, som specielt blev indrettet for ældre, og hvor der samtidig blev tilbudt beboerne kollektive faciliteter.

Hvert kollektivhus er en selvejende institution med en bestyrelse, der typisk er sammensat af foreningsudpegede, kommunalt udpegede og beboervalgte medlemmer for at sikre brede kompetencer og gode relationer til lokalområdet.

Boliger til seniorlivet

Foreningens mission har alle dage været at udvikle boliger og boligformer til ældre og enlige, samt boliger til ældre med plejebehov, da der er et stort behov for boliger, der er indrettet, så man kan blive i eget hjem længst muligt.

Den kollektive boligform har siden starten vist sig velegnet for enlige og ældre, fordi den giver beboerne mulighed for at få en selvstændig, uafhængig og samtidig økonomisk og arbejdsmæssig overkommelig bolig. Her kan man også bevare meget af den livsform, som man har haft i sin større bolig, blandt andet ved at benytte fælles selskabslokaler, gæsteværelser, restaurant m.v.

Mange ældre har tillige en tilfredsstillelse ved ikke at behøve at bruge tid og kræfter på at lave mad, ligesom man har en naturlig mulighed for at få kontakt med andre i samme aldersklasse. Det giver en betryggende fornemmelse at bo i en ejendom, hvor man opbygger et netværk af ligesindede, der befinder sig samme sted i livet.