Pårørende

Individuel pleje og omsorg

Vi ved at pårørende til beboere på plejehjem ønsker det bedste for deres kære. Vi betragter alle pårørende som en vigtig ressource og samarbejdspartner. 

Aldring med værdighed

Alle har ret til et trygt og værdigt liv – også i alderdommen, når mange får brug for hjælp. Hos FREMBO ønsker vi, at give en værdig pleje, omsorg og behandling af dine kære. 

Sidder på en bænk
Gode naboer
Festdag på Ryetbo

Selvbestemmelse og fleksibilitet

Som beboer får dine kære stor selvbestemmelse og fleksibilitet, så hverdagen tilrettelægges ud fra egne ønsker og behov. Samtidig klarer vores beboere selv flest mulige gøremål for at bevare eller højne livskvaliteten.

Høj faglighed og trivsel

FREMBO’s plejehjem lægger stor vægt på at have en personalesammensætning med en høj faglighed og trivsel, så beboerne får den rigtige og nødvendige omsorg, støtte, pleje og behandling. Det mener vi er en forudsætning for, at den enkelte beboer kan få et indholdsrigt og trygt liv på et plejehjem.

Danser