Oftest stillede spørgsmål om seniorboliger

Alle vores huse er baseret på en sund økonomi og en billig og effektiv drift.

Der er ikke tilknyttet nogen form for hjælp eller omsorg, da beboerne oftest er ressourcestærke seniorer. Rammen om seniorboligerne lægger op til, at du som senior mødes med de andre beboere og I hjælper hinanden.

Der er generelt en stor efterspørgsel på seniorboliger. Derfor skal du forvente at der er en venteliste. Ta’ derfor stilling i god tid. Kontakt gerne de enkelte kollektivhus.

Alle kan søge bolig, men medlemmer bag Foreningen Frembo har fortrinsret.

Boligerne findes i alle størrelse og tilgodeser både enlige og par. Du vil derfor være nødt til at kigge nærmere på seniorboligerne her på siden.

De fleste vælger en seniorbolig til, fordi de søger fællesskabet. Du kan i virkeligheden vælge fællesskabet og aktiviteter til og fra, som du ønsker og i det omfang du har lyst.

Mange af vores seniorboliger er beliggende tæt ved vores plejehjem. Det kan være en fordel på flere måder. Har man en partner, som har brug for pleje, kan det give god mening at bo tæt på et af vores plejehjem. Samtidig kan man selv være en del af et fællesskab med andre seniorer på trods af man har en syg partner. Den dag man måske selv har brug for pleje, vil det måske føles nærliggende og hjemligt at søge Frembos plejehjem.

Det er kommunen som visiterer borgere, men som beboer i seniorboligerne får du måske et større tilhørsforhold og berøringsflade til vores plejehjem. Det kan gøre det nemmere den dag, man måske ikke længere kan klare sig i eget hjem.