Fællesskab

Et dynamisk og levende seniorfællesskab ​

Fællesskab, omsorg og engagement. Det er blot nogle af nøgleordene for livet og fællesskabet i kollektivhusene.

Nyd roen og slap af sammen

Mange søger et fællesskab med andre seniorer, fordi de er samme sted i livet. I kollektivhuse er der ingen travle børnefamilier, men rig mulighed for ny inspiration og bekendtskaber.

Senior fællesskab
Fællesskab i Kollektivhus

Bo trygt – med hjælp lige ved hånden

I kollektivhuse er der altid hjælp at hente blandt ressourcestærke seniorer. Det føles helt naturligt både at hjælpe andre og spørge om hjælp.

 

Aktiviteter og arrangementer for alle

En række aktiviteter og arrangementer danner rammen for en aktiv hverdag i sociale fællesskaber. Vælg til og fra som du ønsker, og dyrk dine interesser sammen med andre. 

Seniorfællesskab

Fælles måltider et samlingspunkt

Måltidet har en central rolle i kollektivhusets daglige liv. Derfor er der typisk etableret et køkken eller en restaurant i de fælles arealer.

Rammerne understøtter fællesskabet

Boligernes fysiske udformning og udenomsarealerne understøtter målsætningen om at styrke fællesskabet. Her er bl.a. sansehaver, nyttehaver, petanquebaner.

Sansehave