Årsberetning fra bestyrelsen i Frembo 2021-23

Det er to år siden repræsentantskabet sidst har været sammenkaldt, og Frembo har benyttet tiden til at konsolidere sig under de nye forhold.

Lad mig fremhæve enkelte pejlemærker:

 • Direktøren Bo Kristensen stoppede kort før sidste repræsentantskabsmøde, hvorefter det alene er bestyrelsen, der løfter alle opgaverne alene.

 • Navnet Frembo blev præsenteret, og er nu indarbejdet på alle platforme.

 • Bjørnsholm leverer fortsat sekretariatshjælp til Frembo. Frembo låner lejlighedsvis lokaler af Bjørnsholm til vores møder. Vi er ikke tilknyttet Bjørnsholm på anden vis. Vi afholder møder uden deltagelse af Bjørnsholm, og vores bestyrelsesmøder indbefatter altid ”bestyrelsens kvarter”, hvor Bjørnsholm ikke deltager.

 • Frembo har styrket sit økonomiske råderum med midler fra byggefonden

 • Bestyrelsens sammensætning har de seneste to år gennemgået flere ændringer:


  o Iben Kristoffersen udtrådte i maj 2021
  o Flemming Brank indtrådte i maj 2021
  o Jens Winther Andersen, Danes Worldwide indtrådte  i maj 2021
  o Kristian Busk Sørensen udtrådte juni 2022
  o Torben Laurén, indtrådte i september 2022

 • Hjemmesiden er i færd med at blive fornyet og opdateret. I skrivende stund har vi opdateret siderne som omhandler plejehjemmene og i begyndelse af april måned påbegyndes en opdatering af de sider som omhandler senior boliger/kollektivhuse. Vi tilbyder i den forbindelse alle medlemmerne en god intro til deres boliger (gælder både plejehjem og kollektivboliger). Der er nu indført log ind til hjemmeside, hvorved medlemskab af Frembo kan give ekstra værdi. Vi arbejder på flere tilbud, som vil blive annonceret i den kommende fremtid. Nu er værktøjet i hvert fald på plads!

 • Bestyrelseshåndbogen blev færdiggjort og kan nu hentes via hjemmesiden. Bogen er tænkt som et led i den professionalisering, Frembo har besluttet, at bestyrelserne hvortil vi udnævner medlemmer, bør afspejle. Anbefalinger til honorering af bestyrelsesmedlemmer udsendt i denne forbindelse til alle bestyrelserne.

 • Whistleblower ordning tilbydes fra 2021 medlemmerne. Især relevant for plejehjemmene.

 • Frembos udnævnelser til de mange bestyrelser, har også fået et løft, idet vi nu afholder samtaler med alle kandidater, for at sikre kompetente bestyrelsesmedlemmer, til de ledige pladser. I slutningen af 2021 (i forbindelse med kommunalvalget) udpeger vi ca. 50 medlemmer til de mange bestyrelser, vi har vedtægtsbestemt udpegningsret til.

 • Vi forsøger at styrke samarbejde med de nuværende medlemmer, og søger løbende at udvide medlemsskaren. Dalen er seneste skud på stammen, og FREMBO er involveret i et byggeprojekt kaldet ”Lanternehuset”, boligfællesskab med 34 boliger i hjertet af Hillerød.

 • Vi arrangerer møde med medlemmer for at afdække udfordringer og finde løsninger. Vi har f.eks. afholdt møde med plejehjemmenes forstandere, både for at få større indsigt i deres udfordringer, samt på sigt sørge for at forbedre de værktøjer, de har brug for. Denne opgave er vi i fuld gang med at optimere og evaluere.

 • Vi er stadig i gang med at indhente relevante oplysninger (en matrix) om alle vores medlemmer, for at få et overblik og en viden, der kan udmøntes i en række tilbud, der kunne tænkes at have jeres interesse på sigt.

 • Vores IT konsulent som udvikler Frembos hjemmeside tilbyder parallelt hermed, og til en aftalt pris, at opdatere hjemmesider for medlemshusene. Vi har i den forbindelse planlagt at kontakte bestyrelserne for senior boligerne/kollektivhusene i løbet af april måned.

Vi hviler ikke på laurbærrene, idet mange af de førnævnte pejlemærker ikke er en afsluttet proces, men skal videreføres, forbedres og nye målsætninger skal opstilles.

Lad mig derfor opsummere enkelte fremtidsperspektiver:

 • Allerede i april sætter bestyrelsen sig sammen for at holde et strategi- og visionsmøde, så vi kan implementere ideer og forslag, der evt. er fremkommet fra vores repræsentantskabsmøde.

 • I nærmeste fremtid vil vi desuden arrangere møder med henholdsvis plejehjemmenes forstandere og deres bestyrelsesforpersoner samt med kollektivboligernes ledelser, for at få inspiration til nye tilbud til medlemskredsen.

 • En videreførelse og forsat forbedring af vores hjemmeside og bestyrelseshåndbog.

 • Afholde relevante møder for bestyrelserne, ledelserne og fagpersoner, hvor vidensdeling og idekataloger kan deles på tværs af alle interessenter.

Sidst men ikke mindst vil vi fortsætte med at involvere os i de mange bestyrelser rundt omkring, både ved selv at indtræde i disse samt igennem rekruttering af nye medlemmer til vores egen kreds. Det forbedrer indsigten, støtten og indflydelsen på kryds og tværs, og vil derved forhåbentlig binde os mere sammen, så Frembo kan fremstå som et godt alternativ for nye medlemsorganisationer, plejehjem og kollektivbebyggelser.

Pál Jauernik
Formand for FREMBO

Nyheder

Portræt: Den globale landsby i Fredensborg

Portræt af Fredensborghusene Den globale landsby i Fredensborg I 1960’erne hyrede Danes Worldwide den nyopkomne danske arkitekt Jørn Utzon til at tegne en kollektivbebyggelse for danskere, som kom hjem efter

Læs mere »

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *