Plejehjemmet Adelaide

55 plejeboliger i Ordrupparken

Et moderne plejehjem centralt beliggenhed i Ordrup med livskvalitet og selvbestemmelse som omdrejningspunkt.

På Plejehjemmet Adelaide ønsker man at skabe et sted, hvor det er godt at blive gammel. Her er mennesket i centrum. Det handler om at se det hele menneske, skabe trivsel og glæde. Adelaide stræber efter et demensvenligt Gentofte og sætter en ære i at tilbyde et hjem med respekt for den enkeltes ønsker og behov.

Adelaide er et selvejende plejehjem, som ønsker at være et godt sted at bo, gæste og arbejde både som beboer, pårørende og som medarbejder. Her er faglighed, dialog og information vigtigt for at give beboerne en tryg og rar hverdag.

Boligerne

Et moderne plejehjem med 55 plejeboliger ved Ordrupparken fra 65-79 kvadratmeter. 

Der er altan til 43 boliger, lille gårdhave til 4 boliger og udgang til svalegang fra 8 boliger. Alle boliger er 1. værelses lejligheder, som indeholder tekøkken og store, handicapvenlige badeværelser.

På Plejehjemmet Adelaide er der øget fokus på demente borgere, og dermed er plejehjemmet sikret med bevægelsessensorer. Plejehjemmet er desuden i gang med at implementere brugen af døgnrytmelys, som kan være med til at skabe øget energi, glæde og velvære.

Sansehave Adelaide

Faciliteter

Plejehjemmet Adelaide ligger i det smukke område ved Ordrup park. Det er samtidig tæt på Ordrupvej og Jægersborg Allé med rig mulighed for både ind køb og cafébesøg. 

 • Sansehave
 • Træningsfaciliteter
 • Gårdhave/grønne områder
 • Fælles dyr
 • Fodterapeut
 • Tilknyttet frisør
 • Tilknyttet tandlæge
 • Plejehjemslæge.

Aktiviteter

På Plejehjemmet Adelaide lægges der stor vægt på at tage hensyn til den enkelte beboers behov og ønsker. Her er fokus på først og fremmest at yde omsorg for den enkelte og opbygge sociale relationer. På Adelaide dyrker man gerne traditioner, som beboerne gerne vil holde i hævd. Aktiviteterne lyder bl.a. på:

 • Fest med musik og sang til bl.a. jul nytår, Påske, Sankt Hans
 • Fastelavn
 • It-café
 • Banko
 • Bevægelse til musik
 • Debatgruppe
 • Curling
 • Pasning af sansehave
 • Faste ugentlige arrangementer
 • Udflugter med egen bus hver uge.
Adelaide aktiviteter
Plejehjemmet Adelaide

Ønsker du at bo på plejehjemmet Adelaide?

Ønsker du at høre mere om plejehjemmet Adelaide eller ønsker en rundvisning, kan du ringe på 3945 63 50. Adelaide tager altid gerne imod besøg og henvendelser fra pårørende, som skal finde plejehjemsplads til deres kære. 

Visitering til en plejehjemsplads foretages af kommunen. Plejeboliggarantien, hvor du skal tilbydes en plads senest to måneder efter du er visiteret, gælder ikke, hvis du ønsker at bo på et specifikt plejehjem.

Kontakt os

Adelaide
Ejgårdsvej 5
2920 Charlottenlund
Tlf. 3945 6353
adelaide@gentofte.dk

Plejehjemmetadelaide.dk

Adelaide